24 грудня – День архівіста

Новини факультету

З 2013-2014 навчального року Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка розширив спектр освітніх послуг у магістратурі. Уперше було здійснено набір і випуск магістрів-архівознавців денної форми навчання. Про перспективи спеціальності “Архівознавство” розповів Іван Васильович Рибак, професор, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Іване Васильовичу, які причини спонукали до запровадження на факультеті спеціальності “Архівознавство”? 

– Необхідність підготовки магістрів-архівознавців виходить з нових умов геополітичного положення України на сучасному етапі та потреби у висококваліфікованих спеціалістах в галузі архівознавства, справочинства, документознавства, які були б у змозі ефективно вирішувати питання збереження, реєстрації, експертизи та використання документальної спадщини.

Провівши моніторинг ринку праці щодо потреби регіону у фахівцях з архівної справи, ми з’ясували, що спеціалісти даного профілю необхідні в державних архівних установах, а також в установах і закладах, де функціонують або створюються архівні підрозділи та ведеться діловодна документація. З огляду на це було вирішено започаткувати їх підготовку на історичному факультеті нашого університету.

Підготовка архівістів, яка здійснюється на нашій кафедрі та забезпечуватиме кадрами установи та підприємства Хмельницької, Вінницької, Чернівецької, Тернопільської, Житомирської та інших областей західної та центральної України.

Головна мета впровадження спеціальності “Архівознавство” – удосконалення системи підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних проводити науково-дослідну діяльність, викладати дисципліни історико-архівознавчого циклу у вищих навчальних закладах, здійснювати виробничу, управлінську, аналітичну діяльність в установах, закладах, підприємствах різних форм власності.

Концепція підготовки магістрів спеціальності ґрунтується на таких основних принципах: фундаментальна університетська освіта; урахування попереднього досвіду підготовки фахівців-істориків; гармонізація освітньо-професійної та освітньо-наукової програм з існуючими вітчизняними та світовими стандартами; гнучке поєднання дисциплін загальноосвітньої і загальнопрофесійної підготовки, блоку дисциплін спеціальності та спеціалізації.

– Іване Васильовичу, чи готують спеціалістів з архівної справи у інших вищих навчальних закладах нашої області?

– На сьогодні не лише в Хмельницькій області, а й у сусідніх областях підготовку магістрів у сфері архівознавства не здійснює жодний навчальний заклад.

Чи достатньо в університеті кваліфікованих кадрів для підготовки фахівців зі спеціальності “Архівознавство”?

– Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка має пріоритетні напрямки у підготовці спеціалістів різних галузей знань. На сьогодні це єдиний навчальний заклад Хмельниччини, який має належний кадровий і науковий потенціал, необхідну матеріальну базу для забезпечення викладання фундаментальних, професійно-зорієнтованих та спеціальних дисциплін у галузі архівної справи.

Навчальний процес на спеціальності “Архівознавство” забезпечуватимуть висококваліфіковані фахівці випускової кафедри та інших кафедр університету. Загалом до викладання будуть залучені 4 доктори історичних наук, професори; 10 кандидатів історичних наук, доцентів; 1 доктор психологічних наук, професор; 1 доктор педагогічних наук, професор. Усі викладачі мають відповідну науково-педагогічну кваліфікацію, що відповідає змісту дисциплін, які вони викладатимуть.

– Іване Васильовичу, напередодні Дня архівіста, щоб Ви побажали працівникам цієї сфери?

– Насамперед, дозвольте привітати всіх працівників архівних установ Хмельниччини з їхнім професійним святом і побажати їм належних умов для їх цікавої та відповідальної праці, мудрості та професіоналізму, а їх сім’ям і родинам – здоров’я, злагоди та благополуччя.