Робота спеціалізованої вченої ради

Новини факультету

26 грудня 2014 року на історичному факультеті відбулося засідання спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій на спеціальності “історія України”, на якому розглядалася кандидатська дисертація Олени Кримської (випускниця історичного факультету) на тему: “Землеволодіння міст і містечок Подільської губернії кінця XVIII-початку ХХ століття: історичний аспект”.

Науковий керівник дослідження доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Анатолій Філінюк.

Офіційні опоненти роботи: доктор історичних наук, професор Національної академії державного управління при Президентові України Сергій Борисевич і кандидат історичних наук, доцент Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя Андрій Криськов (випускник факультету 1993 року).

У результаті обговорення основних положень дисертації всі члени ради її оцінили позитивно.