Нові видання на історичному факультеті

Новини факультету

– Газін В.П. Новітня історія країн Європи та Америки на початку ХХІ ст.: навчальний посібник / В.П. Газін, С.А. Копилов. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2015. – 284 с.

Навчальний посібник за своїм змістом і тематикою містить багатий матеріал, що відображає події та явища початку ХХІ ст., які формують традиції й специфічні особливості, притаманні посткомуністичному світу. Посібник розрахований для вчителів, студентів ВНЗ, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, широкого кола читачів, зацікавлених проблемами соціально-економічного й політичного поступу країн Європи та Америки.

– Боровець І. Нова історія країн Європи та Америки 1870–1918 рр. Міжнародні відносини. Практикум: навчальний посібник для студентів історичних факультетів та факультетів міжнародних відносин ВНЗ / І. Боровець. – Кам’янець-Подільський: ПП “Медобори – 2006”, 2014. – 264 с.

Навчальний посібник-практикум має на меті організацію самостійної роботи студентів з текстами оригінальних джерел, у яких висвітлюються перипетії міжнародних відносин у 1870–1918 рр. Змістове наповнення посібника спрямовує студента на конструювання власного варіанту викладу матеріалу, компоративний аналіз, інтерпретацію змісту документів, формулювання висновків та оціночних суджень.

 Ігнатьєва Т.В. Геополітика України в категоріях і поняттях: минуле та сучасність: навчальний посібник для студентів ВНЗ спеціальності “Політологія”, “Історія України” / Т.Ігнатьєва. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня Рута”, 2015. – 112 с.

У навчальному посібнику подається детальна характеристика становлення геополітичного мислення та геополітичних категорій на широкому історичному тлі, що дозволяє побачити явище в цілому, з усіма його багатомірними складовими. Посібник заслуговує на увагу, оскільки дозволяє використати історичний досвід для кращого розуміння геополітичних процесів регіонального та планетарного масштабів.