Захист кандидатської дисертації

24 квітня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті історії України НАН України відбувся захист кандидатської дисертації Ірини Паур (випускниця історичного факультету) на тему: “Поштова листівка як джерело дослідження соціокультурного середовища та історичної топографії Кам’янця-Подільського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.); спеціальність – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Науковий керівник дослідження – доктор історичних наук, професор, ректор Сергій Копилов.

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Ярослав Калакура (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки);

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Валерій Томозов (Інститут історії України НАН України, керівник сектору генеалогічних та геральдичних досліджень відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних інформаційних ресурсів).