Захист кандидатських дисертацій

Новини факультету

29 квітня в залі засідань вченої ради  у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка  відбулися:

– захист дисертації Андрія Хоптяра на тему: «Діяльність Партії соціалістів-революціонерів в Правобережній Україні у 1896-1907 рр.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю – історія України.

Науковий керівник – Федьков Олександр Миколайович, кандидат історичних наук, професор кафедри історії України (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Офіційні опоненти:

Добржанський Олександр Володимирович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету (Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича).

Магась Вячеслав Олегович, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук (Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Державного університету телекомунікацій).

– захист дисертації Олени Айвазян на тему: «Становлення і розвиток бібліотек на Поділлі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: роль і місце в культурно-освітньому житті краю», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю – історія України.

Науковий керівник – Прокопчук Віктор Степанович, доктор історичних наук, професор кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Офіційні опоненти:

Новальська Тетяна Василівна, доктор історичних наук, професор кафедри книгознавства і бібліотекознавства (Київський національний університет культури і мистецтв).

Телячий Юрій Васильович, кандидат історичних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія).