Вчена рада факультету

5 травня 2015 року відбулося чергове засідання вченої ради факультету з таким порядком денним:

1. Про готовність деканату і кафедр історичного факультету до літньої екзаменаційної сесії та державної атестації. (Доп. В.А. Дубінський)

2. Про стан виконання студентами історичного факультету випускових кваліфікаційних робіт спеціальностей “Історія” і “Політологія” (Доп. С.А. Копилов, А.Г. Філінюк, І.В. Рибак, В.В. Нечитайло)

3. Про навчально-методичне і організаційне забезпечення правознавчих дисциплін на спеціальностях історичного факультету. (Доп. І.В. Рибак)

4. Про підсумки педагогічної практикистудентів 4 курсу напряму підготовки “Історія” та 5 курсу спеціальності “Політологія”. (Доп. В.В. Верстюк, О.В. Рибщун)

5. Різне.