Щедрий подарунок ректора

Вже стало гарною традицією на історичному факультеті дарувати монографічну, довідникову, навчальну та методичну літературу з особистих фондів бібліотек читальному залу та абонементу. Так 17 липня дійсно щедрий подарунок здійснив ректор університету, професор кафедри всесвітньої історії Сергій Копилов. Він передав на факультет близько 100 примірників різноманітної літератури з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, джерелознавства та історіографії, методики навчання історії. Серед отриманої в читальний зал літератури варто відзначити:

– Макдоно Дж. Вильгельм Неистовый / Пер. с англ. А.М.Филитова. – М. : ООО “Издательство АСТ”, 2004. – 746 с.

– Уильямс Чарльз. Последний великий француз. Жизнь генерала де Голля. – М. : ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 606 с.

– Брюс Локкарт Р.Г. История изнутри: Мемуары британского агента. – М. : Изд-во “Новости”, 1991. – 320 с.

– Гайденко П.П., Давыдов Ю.И. История и рациональность: Социология М.Вебера и веберовский ренессанс. – М. : Политиздат, 1991. – 367 с.

– Іваницька О.П. Історія міжнародних відносин (1918-1945 роки). Навчальний посібник. – К. : “Слово”, 2011. – 632 с.

– Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. Навчальний посібник. – К. : “Знання”, 2006. – 380 с.

– Бондаренко Н.С. Славянский этногенез и становление украинского народа (историографический анализ). – К. : Феликс, 2007. – 400 с.

– Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Об‘єднана Європа: від мрії до реальності. Історичні нариси про батьків-засновників Європейського Союзу. – К., 2009. – 376 с. та інші.

Значна частина літератури буде передана до відділу краєзнавства центральної міської бібліотеки.