Відновлення роботи спеціалізованої вченої ради

30 червня 2017 р. у залі засідань вченої ради Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відновила роботу рада після перереєстрації по спеціальності “Історія України”, де розглядатимуться дослідження на отримання наукових ступенів кандидата і доктора історичних наук.

Першим став захист дисертації Богуцької Альони Леонідівни (випускниці історичного факультету 2015 р.) на тему: “Етнонаціональний та етнодемографічний розвиток Правобережної України наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.
Науковий керівник – Філінюк А.Г., доктор історичних наук, професор, академік АН ВО України, завідувач кафедри історії України (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).
Офіційні опоненти:
Реєнт О.П., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст., заступник директора з наукової роботи (Інститут історії України НАН України).
Єсюнін С.М., кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник (Хмельницький обласний краєзнавчий музей).

Наступним захист дисертації Циганюка Миколи Анатолійовича (випускник історичного факультету 2000 р.) на тему: “Соціально-політична боротьба в Україні під час виборів та діяльності І Державної думи”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.
Науковий керівник – Федьков О.М., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).
Офіційні опоненти:
Фареній І.А., доктор історичних наук, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).
Милько В.І., кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. (Інститут історії України НАН України).

З дисертаціями та авторефератами можна ознайомитися у читальному залі наукової бібліотеки історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

На вересень 2017 року плануються нові захисти докторської та кандидатської дисертацій.