Засідання спеціалізованої вченої ради

22 вересня 2017 р. у залі засідань вченої ради Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулися:

 • захист дисертації Скрипника Анатолія Юрійовича (випускник історичного факультету) на тему: “Вплив російської військової присутності у Правобережній Україні на інкорпорацію регіону наприкінці XVIII – середини 60-х рр. ХІХ ст.” поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.
  Науковий консультантРеєнт О.П., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора, завідувач відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. (Інститут історії України НАН України, м. Київ)
  Офіційні опоненти:
  Гаврилюк С.В., доктор історичних наук, професор, проректор науково-педагогічної і навчальної роботи та рекрутації (Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, м. Луцьк).
  Коляда І.А., доктор історичних наук, професор, професор кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти (Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, м. Київ).
  Цубенко В.Л., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри українознавства (Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса).

і

 • захист дисертації Поліщук Анни Сергіївни на тему: “Гуманітарна сфера областей України в умовах кризи радянської системи: основні процеси, досягнення і невирішені проблеми (1965-й – 1985-ті рр.) (на матеріалах Вінниччини і Хмельниччини)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.
  Науковий керівникМельничук О.А., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
  Офіційні опоненти:
  Падалка С.С., доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики Інституту історії України Національної академії наук України.
  Зінько О.В., кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету.