І Міжнародна наукова конференція "Османська імперія, Україна та Крим у східноєвропейській геополітиці"

Такою була назва міжнародної практичної конференції, що відбулася в університеті 16-17 жовтня 2017 року. Ініціаторами її проведення стали Інститут історії України НАН України та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Учасниками наукового заходу були провідні вчені Турецької республіки (8 осіб, Інститут тюркології Університету Сакарья, Фірат Університет, Стамбульський університет, Мустафа Кемаль Паша Університет, Еге Університет) й провідних наукових установ і вишів України (Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України, Університет “Києво-Могилянська академія”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Одеський національний університет імені Іллі Мечнікова, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Хмельницький університет управління і права й Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Тематика доповідей була різноманітною: “Туреччина, Україна й Крим на перехрестях східноєвропейської геополітики”, “Поділля й козацька Україна в геополітичних інтересах Османської імперії”, “Міжнародні відносини у східноєвропейському регіоні та роль у них Криму і Туреччини” та інші.

Під час конференції відбулася також презентація наукових видань Інституту історії України, Одеського національного університету імені І. Мечнікова та К-ПНУ імені Івана Огієнка, а представники турецької делегації подарували 10 монографій з наукових проблем історії України бібліотеці університету.

Розгляд кожної теми викликав, як правило, жваву дискусію, в якій брали участь науковці різних сторін.

До конференції підготовлено збірник наукових праць “Проблеми країн Центральної та Східної Європи” (вип. 6, на пошану професора Л. Коваленка), в якому містяться доповіді її учасників.