Захист докторської дисертації Олександром Комарніцьким

23 лютого 2018 р. в залі засідань вченої ради Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся успішний захист дисертації Комарніцького Олександра Борисовича на тему: “Студентство педагогічних навчальних закладів радянської України в умовах формування тоталітарної системи (20-30-ті рр. ХХ ст.)”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.  (more…)