Презентація монографії Олександра Федькова

20 березня 2018 року в рамках відзначення 100-річчя від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка було проведено презентацію монографії д.і.н., завідувача кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Олександра Федькова “Українська соціал-демократична спілка на початку ХХ ст.: у пошуках ідейно-політичної ідентичності” (Кам’янець-Подільський: К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2017. – 600 с.).

Перед присутніми викладачами, студентами, науковцями музею-заповідника та журналістами виступили декан історичного факультету, доцент В. Дубінський, к.і.н., завідувач бібліотеки університету Л. Климчук, д.і.н., професор, завідувач кафедри історії України А. Філінюк, к.і.н., доцент А. Глушковецький, к.і.н., науковий співробітник А. Хоптяр і співробітники бібліотеки Н. Крючкова та В. Биковська.

У своїх виступах вони звернули увагу на життєвий і творчий шлях О. Федькова, його освітню та наукову діяльність, науковий доробок (підготував 5 монографій, близько 150 наукових і навчально-методичних праць; 7 кандидатів історичних наук).

Також доповідачі акцентували увагу на змісті та основних положеннях презентованого монографічного дослідження, її ролі в сучасній історіографії України.

Наприкінці з словами подяки та власними міркуваннями щодо наукових досліджень, сучасній ситуації в науковій сфері і подальших творчих планах виступив О. Федьков.

Ініціаторами профедення презентації стала наукова бібліотека університету.