Захист кандидатської дисертації

29 червня 2018 р. в залі засідань вченої ради Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Пагора Валентина Віталійовича на тему: “Радянська модель вищої медичної освіти в Україні 1920-1930-х рр.: проблеми становлення, функціонування і розвитку”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. (more…)