Захист кандидатської дисертації

29 червня 2018 р. в залі засідань вченої ради Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбувся захист дисертації Пагора Валентина Віталійовича на тему: “Радянська модель вищої медичної освіти в Україні 1920-1930-х рр.: проблеми становлення, функціонування і розвитку”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Комарніцький Олександр Борисович, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Офіційні опоненти:

Бабенко Людмила Леонідівна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка).

Трухманова Світлана Леонідівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та суспільних наук (Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова).

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися у читальному залі наукової бібліотеки історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (32301, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14).