Захист кандидатських дисертацій

26 жовтня 2018 у залі засідань вченої ради Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулися захисти дисертацій:

Кундельського Валерія Васильовича (випускника історичного факультету) на тему: “Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах наприкінці XVIII – 60-х рр. ХІХ ст.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

(more…)

Публічна лекція до 100-річчя університету для студентів університету ІІІ віку

У    рамках відзначення 100-річчя від заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка було організовано ряд заходів для студентів Університету ІІІ віку, що працює в системі соціального захисту й забезпечення Кам’янець-Подільської міської ради (голова – Людмила Пазинюк; ректор – Надія Підскоцька). Основу його студентського загалу складають люди похилого віку, які активно вивчають історію Поділля та м. Кам’янця-Подільського. (more…)

Профорієнтаційна робота на факультеті

Упродовж 15-19 жовтня 2018 року на факультеті продовжувалися заходи профорієнтаційного характеру, що що позначені як пріоритет роботи факультету в цьому навчальному році. Серед них переважають індивідуальні форми роботи з учнями випускників закладів середньої освіти, а власне: (more…)