Захист кандидатських дисертацій

26 жовтня 2018 у залі засідань вченої ради Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулися захисти дисертацій:

Кундельського Валерія Васильовича (випускника історичного факультету) на тему: “Корінне населення Правобережної України у міжнаціональних відносинах наприкінці XVIII – 60-х рр. ХІХ ст.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівникФілінюк А.Г., доктор історичних наук, професор, академік АНВО України, завідувач кафедри історії України (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Офіційні опоненти: Щербак Н.О., доктор історичних наук, професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного та адміністративного права (Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету “Одеська юридична Академія”). Єсюнін С.М., кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник (Хмельницький обласний краєзнавчий музей)

та

Покалюка Вадима Вікторовича (випускника історичного факультету) на тему: “Вища сільськогосподарська освіта України в умовах становлення та розвитку радянського суспільства (20-ті рр. ХХ ст.)”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівникКомарніцький О.Б., доктор історичних наук, доцент кафедри історії України (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Офіційні опоненти: Доценко В.О., доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії та філософії (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського). Кузьмінець Н.П., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та культури України (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).

З дисертаціями та авторефератами можна ознайомитися у читальному залі наукової бібліотеки історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (32300, м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14).