Чергова збірка наукових праць

Одним із важливих аспектів діяльності закладів вищої освіти є наукова робота. В Університеті Огієнка вже стало традицією видання збірників наукових праць не тільки викладачів, докторантів та аспірантів, а й студентів і магістрантів. У цих збірниках публікуються наукові дослідження, в яких розглядаються актуальні питання нашого минулого й сьогодення, що стали результатом обговорення під час роботи звітної конференції студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у 2018 році.

Одним із таких видань є збірник студентських наукових праць історичного факультету, котрий було видрукувано в знаковий ювілейний рік нашого вишу. До редакційної колегії видання увійшли: ректор університету Сергій Копилов (відповідальний редактор), заступник декана історичного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу Іван Боровець (відповідальний секретар), доктори наук, професори та доценти факультету.

У збірнику також висвітлюється науково-дослідницька робота гуртків та проблемних груп, керівниками яких є викладачі історичного факультету. Найбільш об’ємним є блок матеріалів, присвячений становленню та розвиткові Кам’янець-Подільського державного українського університету в 1918-1921 рр. Серед досліджуваних питань можна виокремити й деякі аспекти з вивчення стародавньої історії України, археології, історії Середніх віків та Раннього нового часу. Загалом у ньому представлено наукові розвідки студентів і магістрантів факультету.

Як зазначає редакційна колегія, наступний випуск збірника буде цікавим і корисним для всього студентського загалу.