Семінар на тему «Громадянська освіта та методика її навчання»

8 квітня на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за ініціативи Всеукраїнської спілки викладачів суспільних дисциплін і громадянської освіти згідно програми сприяння громадській активності «Долучайся!» було організовано 10- годинний семінар на тему «Громадянська освіта та методика її навчання». Фахівці-тренери з громадянської освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Т.В. Бакка та Т.В. Ладиченко провели груповий тренінг для 25 учасників серед яких були студенти, викладачі та вчителі середніх шкіл. В ході семінару вони розкрили зміст основної термінології громадянської освіти, акцентували увагу на вимогах освітньо-професійної програми курсу «Громадянська освіта та методики її навчання», ознайомили учасників зі сучасними теоретичними та практичними основами навчання громадянської освіти, окреслили можливість реалізації компетентнісного підходу у рамках  опанування курсу; попрактикували кейси з методики навчання громадянської освіти.

Як організатори, так і учасники засвідчили, що перебіг семінару був цікавим, змістовним, динамічним, емоційним. Набутий досвід учасники обов’язково будуть застосовувати у своїй навчально-практичній діяльності.