Чергові збірники наукових праць істориків університету

Новини факультету

Наприкінці минулого і на початку нинішнього років вийшли друком чергові 29-й і 30-й томи «Наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки», приурочені 70-річчю від дня народження випускника історичного факультету нашого університету (1970 року випуску), директора Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук, професора, академіка НАН України Валерія Смолія. Загалом у двох томах опубліковано 60 статей і рецензій вчених-істориків нашого вишу, Інституту історії України НАН України, Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ), Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Київського університету імені Бориса Грінченка, Сумського державного університету, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Рівненського державного гуманітарного університету, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро), Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Дослідження присвячені проблемам вітчизняної та зарубіжної історії, методології історії, джерелознавства й історіографії, регіональної історії. Вони сприяють розвитку української історичної науки, упровадженню її досягнень в освітній процес із підготовки висококваліфікованих фахівців-істориків, піднесенню рівня науки на міжнародний рівень. Показово, що перелік статей розпочато із дослідження давнього співавтора ювіляра, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії університету Валерія Степанкова. Валерій Степанович з’ясував основні віхи життя, наукової творчості й діяльності у сфері відродження та розвитку історичної науки України кінця ХХ – перших десятиріч ХХІ ст. Валерія Смолія. Значну увагу він приділив аналізові формування і розвитку наукових поглядів ученого, значущості його творчого доробку в дослідженні ключових проблем вітчизняної історії ХVІІ – ХVІІІ ст. і ролі в успішному функціонуванні очолюваної ним академічної інституції.

Зазначимо, що порівняно з попередніми томами суттєво оновлено склад редколегії видання, до якого входять 26 докторів і кандидатів наук із 13 закладів вищої освіти і наукових установ 4 країн світу (України – 21, Словаччини – 3, Польщі – 1, Литви – 1). 12 членів редколегії працюють у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Підтримуючи політику відкритого доступу, збірник входить до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема: Google Scholar, Index Copernicus. Починаючи з 2019 року, кожній науковій статті присвоюють міжнародний цифровий ідентифікатор DOI.

Вебсайт збірника повністю оновлений, має україномовний та англомовний інтерфейси (покликання: http://sp-history.kpnu.edu.ua/). На ньому розміщена інформація щодо політики наукового видання, складу редколегії, процедури рецензування, порядку оформлення і подання публікацій для оприлюднення. Електронні тексти статей збірника є у відкритому доступі на сайтах збірника та Національної бібліотеки України імені Володимира Вернадського.

О. Комарніцький, доктор історичних наук, доцент,

професор кафедри історії України

заступник декана історичного факультету

з наукової роботи та інформатизації навчального процесу