Вітаємо з успішним захистом бакалаврських робіт студентів денної форми навчання!!!

23-25 червня 2020 року на історичному факультеті відбулися засідання екзаменаційних комісій у бакалаврів денної форми навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) за освітньою програмою Історія та спеціальності 032 Історія та археологія за освітньою програмою Історія з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)). Читати далі

Вітаємо з успішним захистом бакалаврських робіт студентів заочної форми навчання!!!

17-18 червня 2020 року на історичному факультеті відбулося засідання екзаменаційної комісії у бакалаврів заочної форми навчання спеціальності 014.03 Середня освіта (Історія) за освітньою програмою Історія з використанням технічних засобів відеозв’язку (відповідно до Порядку проведення атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)). Читати далі

Інформаційний лист

Редакційна колегія наукового збірника «Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць» приймає наукові статті до 8-го тому. Приймаються матеріали (статті, повідомлення, рецензії), що відповідають географії регіону й таким напрямкам досліджень:

  • Давня та середньовічна історія;
  • Нова історія;
  • Новітня історія;
  • Регіональна історія;
  • Питання методології та історіографії;
  • Рецензії, біографія.

Читати далі