ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Редакційна колегія наукового збірника «Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць» приймає наукові статті до 9-го тому. Приймаються матеріали (статті, повідомлення, рецензії), що відRead More…