Шляхи реалізації концептуальних засад Нової української школи при вивченні історії у закладі загальної середньої освіти

Новини факультету

16 жовтня 2020 р. кафедра всесвітньої історії та релігієзнавства історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка провела всеукраїнську науково-практичну конференцію «ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРІЇ У ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ».

Її учасниками стали провідні фахівці в галузі теорії та методики навчання історії 11 закладів вищої освіти України, серед яких: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова; Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Бердянський державний педагогічний університет; Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Рівненський державний гуманітарний університет; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Івано-Франківський національний технічний університету нафти і газу, а також, що важливо, учителі історії з різних регіонів України.

Приємно, що серед спікерів конференції був представник нашого університету – Комарніцький Олександр Борисович, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університет імені Івана Огієнка, який виступив з доповіддю «Особливості навчання суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах нової української школи».

Активну участь у роботі конференції взяли Богдан Богданович Буяк, доктор філософських наук, доцент кафедри філософії та суспільних наук, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Ладиченко Тетяна В’ячеславівна, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова; Докашенко Галина Петрівна, доктор історичних наук, професор кафедри вітчизняної та зарубіжної історії Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Авхутська Світлана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка; Возна Зоя Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методики навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини; Моцак Світлана Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка; Желіба Олександр Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри політології, права та філософії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя; Дяків Василь Григорович, заслужений вчитель України, переможець національної педагогічної премії Global Teacher Prize Ukraine – 2020, учитель історії, громадянської освіти, основ здоров’я Заліщицької державної гімназії.

Учасниками конференції, серед яких був також і В. В. Верстюк, старший викладач кафедри всесвітньої історії КПНУ імені Івана Огієнка, були обговорені актуальні проблеми модернізації вітчизняного освітнього середовища загалом, та методики навчання історії зокрема, а також актуалізовано проблему оновлення методики підготовки учительських кадрів за спеціальністю 014.03 Середня освіта (Історія) до роботи в нових реаліях сформованих загальноосвітньою реформою Нова українська школа і концептуалізованих у нещодавно затвердженому Стандарті базової середньої освіти.

Географія учасників конференції була доволі широкою і охопила значну кількість регіонів зі Сходу на Захід та з Півночі на Південь. Відтак, проведена дискусія дозволила сформувати колективне бачення проблеми реалізації концептуальних засад НУШ при вивченні історії в школі, а також зрозуміти місце та роль ЗВО у цьому процесі.

А. Л. Глушковецький,
декан історичного факультету,
кандидат історичних наук, доцент