Вступнику

11

Шановні учні випускних класів загальноосвітніх шкіл!

Сьогодні перед Вами постає нелегкий вибір: з якою професією пов’язати власну долю та який вуз для цього обрати. Адже університет відіграє роль стартового майданчика для реалізації ваших мрій і талантів. У цьому ракурсі Кам’янець-Подільський національний університет надає можливість для багатогранного розвитку особистості. Першість серед його факультетів уже не одне десятиліття зберігає історичний, який закінчили чимало вчених-істориків, докторів історичних наук, які нині формують обличчя вітчизняної історичної науки та вищої історичної освіти. Серед них: директор Інституту історії України НАН України, академік В. Смолій, ректор Рівненського державного гуманітарного університету, професор Р.Постоловський, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор В. Степанков, доктори історичних наук, професори Л.Баженов, В.Лозовий, П.Гай-Нижник, О.Григоренко, О.Завальнюк, А.Філінюк, В. Нечитайло та ін.
Сьогодні факультет здійснює підготовку фахівців за трьома напрямами підготовки та спеціальностями: “Історія”, “Політологія” та “Архівознавство”. Здобувши фах бакалавра, історика, вчителя історії, а згодом – магістра історії та магістра-архівіста, Ви зможете працевлаштуватися вчителем історії і правознавства, суспільствознавства й інших суспільно-гуманітарних дисциплін в загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях і коледжах, організатором позакласної роботи; викладачем історичних дисциплін у вищих навчальних закладах, працівником історичних, історико-краєзнавчих та інших музеїв, співробітником історичних та інших архівів, консультантом і референтом у держадміністраціях, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, службовцем правоохоронних органів, працівником туристичних агенцій.
Випускники напрямку підготовки «Політологія» освітніх ступенів бакалавр і магістр по закінченні навчання зможуть працювати політологом, політичним оглядачем, експертом із суспільно-політичних питань, консультантом в органах державної виконавчої влади, фахівцем із зв’язків з громадськістю і пресою, PR-технологом, науковим співробітником, учителем та викладачем суспільних дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах і вишах, завідувачем відділів центральних та місцевих органів державної влади.

На історичному факультеті створені всі умови для успішного навчання та відпочинку:

  • кваліфікований склад науково-педагогічних працівників (14 докторів наук, професорів, 32 кандидата наук, доценти);
  • належні умови для якісного забезпечення освітнього процесу: окремий навчальний корпус, археологічна лабораторія, соціологічний центр, кабінет правознавства, кабінет наочних посібників з історії (єдиний в Україні), комп’ютерний клас, інформаційно-комп’ютерна лабораторія (безкоштовний доступ до мережі Інтернет), 3 відеоаудиторії;
  • наявність на факультеті абонементу бібліотеки, читального залу (фонд понад 20 тис. книг) і відділу рідкісних видань (близько 26 тис. документів ХІХ-ХХ ст.);
  • робота різноманітних науков0-дослідних гуртків, що реалізується в щомісячних студентських наукових конференціях, форумах, круглих столах й участі студентів у міжнародних, всеукраїнських і районних конференціях;
  • щорічне проведення археологічної, архівно-музейної, політологічної й педагогічної практик у Хмельницькій і сусідніх областях під керівництвом досвідчених фахівців;
  • активна діяльність Ради студентського самоврядування, що організовує різноманітні свята і конкурси, спортивні змагання і турніри КВК;
  • випуск студентських наукових праць, студентських часописів “КЛІО” і “Politolog Post”;
  • студентський гуртожиток історичного факультету (забезпечуються всі іногородні студенти!).

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Освітній ступінь «БАКАЛАВР»

014  Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Історія та правознавство)
032 Історія та археологія
Перелік конкурсних предметів:
1.Українська мова та література.
2. Історія України.
3. Іноземна мова або географія.

052 Політологія
Перелік конкурсних предметів:
1.Українська мова та література.
2. Історія України.
3. Іноземна мова або математика.

Освітній ступінь «МАГІСТР»
014  Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія (Історія)
032 Історія та археологія (Архівознавство)
052 Політологія

Підготовка фахівців здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та коштів фізичних і юридичних осіб.

КОНТАКТНІ ДАНІ

Приймальня ректора:

тел. (03849) 3-05-13

Email: post@kpnu.edu.ua

Деканат історичного факультету:

тел. (03849) 2-50-57

Email: dec_history@kpnu.edu.ua

Приймальна комісія університету:

тел. (03849) 3-06-01, (093) 0251004, (098) 2237287

Email: pk_kpnu@kpnu.edu.ua

Web-site: vstup.kpnu.edu.ua

Сайт університету – www.kpnu.edu.ua

Завантажити (PDF, 1019KB)

 

Історичний факультет радий бачити Вас у лавах своїх студентів!!!