Абітурієнту

11

Шановні учні випускних класів загальноосвітніх шкіл!

Сьогодні перед Вами постає нелегкий вибір: з якою професією пов’язати власну долю та який вуз для цього обрати. Адже університет відіграє роль стартового майданчика для реалізації ваших мрій і талантів. У цьому ракурсі Кам’янець-Подільський національний університет надає можливість для багатогранного розвитку особистості. Першість серед його факультетів вже не одне десятиліття зберігає історичний, який закінчили чимало вчених-істориків, докторів історичних наук, які нині формують обличчя вітчизняної історичної науки та вищої історичної освіти. Серед них: директор Інституту історії України НАН України, академік В. Смолій, ректор Рівненського державного гуманітарного університету, професор Р.Постоловський, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор В. Степанков, доктори історичних наук, професори Л.Баженов, В.Лозовий, П.Гай-Нижник, О.Григоренко, О.Завальнюк, А.Філінюк та ін.
Сьогодні факультет здійснює підготовку фахівців за трьома напрямами підготовки та спеціальностями: “Історія”, “Політологія” та “Архівознавство”. Здобувши фах істо-рика, вчителя історії, а згодом – магістра історії та магістра-архівіста, Ви зможете працевлаштуватися учителем історії і правознавства, викладачем суспільствознавства й інших суспільно-гуманітарних дисциплін; викладачем історичних дисциплін у вищих навчальних закладах, працівником історичних, історико-краєзнавчих та інших музеїв, співробітником історичних та інших архівів, консультантом і референтом у держадміністраціях, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, службовцем правоохоронних органів, працівником туристичних агенцій.
Випускники напрямку підготовки «Політологія» по закінченні навчання зможуть працювати політологом, політичним оглядачем, експертом із суспільно-політичних питань, консультантом в органах державної влади (виконкомах), фахівцем із зв’язків з громадськістю і пресою, PR-технологом, науковим співробітником, учителем та викладачем суспільних дисциплін, завідувачем відділів центральних та місцевих органів державної влади.
Майже щомісяця кафедрами історичного факультету проводяться студентські наукові конференції. Так, лише упродовж минулого навчального року було проведено науково-практичні конференції: “Петро Дорошенко: особистість, гетьман, політик”, “Гетьман Пилип Орлик і перша українська Конституція”, “Україна і Європа: перспективи і проблеми інтеграції”, “Соборність України: історичний досвід, проблеми і перспективи”, “Незалежність України: проблеми, поступ, перспективи”. Студенти факультету беруть участь у регіональних, республіканських і міжнародних конференціях.
На факультеті діють різноманітні наукові та спортивні гуртки. Кожного року проводиться археологічна, архів-но-музейна, педагогічна та політологічна практики у Хмельницькій та сусідніх областях під керівництвом досвідчених фахівців. Студентське життя сповнене різноманітними святами та конкурсами, турнірами з КВК, випуском студентських часописів “Кліо” та “Politolog Post”, організованими студентським самоврядуванням. Усе це в поєднанні з кваліфікованим професорсько-викладацьким складом зробили наш факультет одним з кращих в Україні.

При вступі на факультет необхідно скласти ЗНО з таких предметів:

українська мова і література, історія України (профільна дисципліна!), іноземна мова або географія або біологія.

НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ
Освітньо-кваліфікаційний рівень «БАКАЛАВР»
014  Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія
052 Політологія
СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Освітньо-кваліфікаційний рівень «СПЕЦІАЛІСТ»
014  Середня освіта (Історія)
032 Історія та археологія
Освітньо-кваліфікаційний рівень «МАГІСТР»
032 Історія та археологія (Історія)
032 Історія та археологія (Архівознавство)
052 Політологія

Контактні телефони для довідок:

03849-25057, деканат історичного факультету;

0384930601, приймальна комісія університету.

Сайт університету – www.kpnu.edu.ua

Завантажити (PDF, 725KB)

Історичний факультет радий бачити Вас у лавах своїх студентів!!!