Анкетування

Результати анкети НПП “Якість організації освітнього процесу в К-ПНУ імені Івана Огієнка за допомогою технологій дистанційного навчання”

Результати анкети “Освітня програма очима здобувача ВО”

Результати анкети роботодавців

Результати анкети випускників

Результати анкети про ступінь поінформованості студента про цілі, зміст та програмні результати

Витяг з анкети «Організація поточного, підсумкового (семестрового) контролю здобувачів вищої освіти університету із застосуванням дистанційних технологій навчання в період карантину»

Результати моніторингу засобами анкетування

Результати анкети “Викладач очима студента”