Боровець Іван Іванович

заступник декана з міжнародних зв’язків
кандидат історичних наук, доцент

Народився 27 червня 1982 року в с. Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області. У 1999-2004 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету. Упродовж 2004-2007 рр. – в цільовій аспірантурі Інституту історії України НАН України у відділі всесвітньої історії та міжнародних відносин. З листопада 2007 р. працює на посаді асистента (з жовтня 2008 – старшого викладача, з березня 2013 – доцента) кафедри всесвітньої історії.
Одружений. Виховує доньку та двох синів.
Наукові інтереси пов’язані з новітньою історією Словаччини. У вересні 2009 року у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія.

Перебував у наукових відрядженнях у Російській Федерації (Москва, Інститут Слов’янознавства РАН, 2005 р.) та Словацькій Республіці (Кошице – Прешов – Братислава, 2007 р.; Ружомберок, 2019). Працював з архівними документами та матеріалами Російського державного архіву соціально-політичної історії, державного обласного архіву в Прешові, Словацького національного архіву у Братиславі, фондами Словацької національної бібліотеки в Мартіні та бібліотеки Католицького університету в м. Ружомберок.

Відрядження 2019 р. стало одним практичних проявів співпраці філософського факультету Католицького університету в м. Ружомберок з історичним факультетом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на базі двостороннього меморандуму. З Завідувач кафедри історії доктор філософії Мірослав Гутька та доктор філософії, доцент П. Олексак увійшли до складу редколегії збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки».

Упродовж стажування у вересні 2019 р. ознайомився  з начально-методичною системою роботи кафедри історії філософського факультету Католицького університету м. Ружомберок (завідувач – доктор філософії, доцент МірославГутька). Відвідав лекції словацького колеги доктора філософії доцента Петера Зматла: вступна лекція з курсу «Вибрані аспекти чехословацької історії після 1945 року»; вступна лекція з курсу «Історія Словаччини у міжвоєнний період», а також лекція «Організація та відкриття Паризької мирної конференції 1919-1920 рр.» з курсу «Всесвітня історія після 1918 р.». Брав участь у двох семінарських заняттях: «Європейське мистецтво раннього Середньовіччя» (доктор філософії доцент Зентко) та «Дипломатія Паризької мирної конференції 1919-1920 рр.» (доцент Зматло).

Взяв участь в організованій кафедрою історії міжнародній науковій конференції «Культ в історії» (11-12 вересня 2019 р.) та конференції в рамках виконання грантового проекту «Флоріан Томанек – публіцист, політик, князь» (26 вересня 2019 р.). Був присутній на відкритій лекції колеги доктора філософії Хведеліані (Тбіліський державний університет) на тему «Соціальні процеси у незалежній Грузії».

Здійснював візити та мав робочі зустрічі також з наступними колегами: Іван Каменєц, Петер Шолтес (Інститут історії Словацької академії наук), ПаволМічіанік (науковий центр Словацької Матиці), Мартін Лацко. Отримав від них важливі консультації щодо теми наукового дослідження, цінні книги у подарунок, а також узгодив перспективні плани співпраці на майбутнє.

Від імені керівництва університету та факультету запрошував словацьких колег до співпраці з історичним факультетом К-ПНУ імені Івана Огієнка у формі включення їх до складу редакції факультетських наукових збірників та публікації результатів наукових досліджень у даних збірниках.

Вивчав джерельну базу та наукову літературу з теми «Словацьке питання на міжнародній арені  у 1914-1947 рр.», доступну у фондах університетської бібліотеки Католицького університету та словацької національної бібліотеки у м. Мартін. Працював із матеріалами преси 1920-1930-х рр. у Ліптовському музеї в м. Ружомберок.

До чергового тому збірника відділу «Міжнародні зв’язки України. Наукові пошуки та знахідки» (Київ, Інститут історії НАН України) подано статтю «Пітсбурзька чесько-словацька декларація 1918 р.: політичні та історіографічні інтерпретації». Підготував чорновий варіант статті «Словацьке питання у нейтральних державах у 1943-1945 рр.», яку буде подано до чергового тому «Наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка. Історичні науки». Підготував чорновий варіант доповіді «Особливості взаємин Т.Г. Масарика та М.Р. Штефаніка» для конференції, яка буде організована товариством «Чеська бесіда» у Львові в березні 2020 р.

Проходження підвищення кваліфікації у формі стажування доцента кафедри всесвітньої історії К-ПНУ імені Івана Огієнка І.І. Боровця на кафедрі історії філософського факультету Католицького університету у м. Ружомберок в період з 1 вересня по 30 вересня 2019 р. дозволило йому конкретно та змістовно ознайомитися на порівняти вітчизняний досвід зі системою вищої освіти у Словацькій республіці загалом та процесом вивчення історії на філософському факультеті зокрема; підготувати проекти статей; зробити висновки і накреслити перспективи щодо вдосконалення викладання навчальних курсів, які забезпечує І.І. Боровець на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Станом на квітень 2020 р. є автором 75 публікацій, серед яких індивідуальна монографія «Словацька держава 1939-1945 рр.: історична ґенеза та особливості розвитку» (2012), навчальний посібник-практикум «Нова історія Європи та Америки 1870-1918 рр. Міжнародні відносини» (2014), навчально-методичний посібник «Зарубіжне архівознавство» (2015).