Боровець Іван Іванович

заступник декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу
кандидат історичних наук, доцент

Народився 27 червня 1982 року в с. Солобківці Ярмолинецького району Хмельницької області. У 1999-2004 рр. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного університету. Упродовж 2004-2007 рр. – в цільовій аспірантурі Інституту історії України НАН України у відділі всесвітньої історії та міжнародних відносин. З листопада 2007 р. працює на посаді асистента (з жовтня 2008 – старшого викладача, з березня 2013 – доцента) кафедри всесвітньої історії.
Забезпечує викладання на денній та заочній формі навчання таких курсів: “Нова історія країн Європи та Америки 1815-1918 рр.”, “Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр.” (семінарські заняття), “Джерелознавство нової та новітньої історії країн Європи та Америки”, “Зарубіжне архівознавство”. Керує написанням курсових, бакалаврських та магістерських робіт, є науковим керівником дисертаційного дослідження аспіранта.
Одружений. Виховує доньку та двох синів.
Наукові інтереси пов’язані з новітньою історією Словаччини. У вересні 2009 року у спеціалізованій вченій раді Інституту історії України НАН України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. Станом на березень 2019 р. є автором 70 публікацій, серед яких індивідуальна монографія «Словацька держава 1939-1945 рр.: історична ґенеза та особливості розвитку» (2012), навчальний посібник-практикум «Нова історія Європи та Америки 1870-1918 рр. Міжнародні відносини» (2014), навчально-методичний посібник «Зарубіжне архівознавство» (2015).