Початок навчального процесу у ІІ семестрі

Аудиторні заняття в другому семестрі 2016-2017 навчального року на денній формі навчання розпочнуться:

для студентів IV  курсу освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки «Політологія»
З 16 СІЧНЯ 2017 РОКУ,

 для студентів І-ІІІ курсів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей «Історія», «Історія та археологія» та «Політологія»
З 23 СІЧНЯ 2017 РОКУ,

для студентів IV  курсу освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки «Історія»
З 26 СІЧНЯ 2017 РОКУ,

для студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальностей «Історія» та «Історія та археологія»
З 02 ЛЮТОГО 2017 РОКУ,

для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей «Історія», «Історія та археологія» та освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Політологія»
З 09 ЛЮТОГО 2017 РОКУ.

ДЕКАНАТ.