Запрошуємо взяти участь у VІІІ Всеукраїнській археологічній студентській конференції

23-24 травня 2019 року на базі історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбудеться VІІІ Всеукраїнська археологічна студентська конференція «Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи».
Планується робота за такими напрямками:
• персоналії та методика археології;
• археологія первісності та раннього залізного віку;
• археологія ранніх слов’ян;
• археологія давньоруського часу та пізнього середньовіччя.
Матеріали конференції будуть опубліковані у формі наукового збірника. (more…)

Товариство «Просвіта»: історія та сучасність

Одним із аспектів наукової діяльності історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка є співпраця з провідними науково-дослідними, культурно-просвітницькими організаціями, серед яких – Кам’янець-Подільський осередок об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. (more…)

Захист дисертацій

  8 лютого в залі засідань вченої ради Д 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулися:

захист дисертації Герасимова Тимофія Юрійовича на тему: “Повсякденне життя міського населення Правобережної України в роки Першої світової війни (1914 – лютий 1917 рр.)”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. (more…)