Завершення вступної кампанії на факультеті

15 серпня оприлюднені списки рекомендованих до навчання на історичному факультеті на ОС Магістр. Так, на спеціальності Середня освіта (Історія) студентами магістратури денної форми навчання будуть 15 осіб; на заочній формі – 17 осіб. На класичних спеціальностях Історія та археологія (Історія) рекомендовано до зарахування 8 осіб, а за освітньою програмою Архівознавство – 6 осіб; на спеціальність Політологія зараховано 5 осіб. (more…)

Щедрий подарунок бібліотеці історичного факультету

9-10 серпня 2018 року на абонемент історичного факультету передано 226 книг на різноманітну історичну тематику. Подарунок надано сином і донькою відомого в місті й районі дослідника, краєзнавця та колекціонера Йосипа Дубіцького (тривалий час працював у районній прокуратурі). Тематика подарованої колекції є різнобічною від історії Греції та Риму, історії Скіфії до джерельних актів з давньої, середньовічної та ранньо модерної історії України на латинській, польській, російській та українській мовах. (more…)

Зарахування студентів-бакалаврів на державний бюджет

6 серпня 2018 року підведено підсумки остаточного зарахування на державний бюджет абітурієнтів, які подавали документи на спеціальності історичного факультету на денну та заочну форми навчання. Відповідно до рекомендацій на місця державного замовлення надійшли такі пропозиції:

  • 032 Історія та археологія – 3 місця;
  • 03 Середня освіта (Історія) – 10 місць;
  • 03 Середня освіта (Історія та правознавство) – 20 місць;
  • 052 Політологія – 1 місце.
  • 03 Середня освіта (Історія та правознавство); заочна форма – 10 місць.

(more…)