Дисципліни вільного вибору студентів

ПЕРЕЛІК
навчальних дисциплін вільного вибору студентів історичного факультету
на 2017-2018 навчальний рік

Освітній ступінь “бакалавр”

Кафедра журналістики

Кафедра української мови

Кафедра філософських дисциплін

Кафедра політології та соціології

Кафедра історії України

Кафедра всесвітньої історії

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Кафедра іноземних мов

Кафедра слов’янської філології та загального мовознавства

Кафедра інформатики

Кафедра економіки підприємства

Освітній ступінь “магістр” (ІІ курс)

Спеціальність 032 Історія та археологія

Кафедра історії України, ІІІ семестр (екзамен)

Кафедра всесвітньої історії, ІІІ семестр (залік)

Спеціальність 052 Політологія

Кафедра політології, ІІІ семестр (екзамен)

Кафедра політології, ІІІ семестр (залік)