Дисципліни вільного вибору студентів

ПЕРЕЛІК
навчальних дисциплін вільного вибору студентів історичного факультету
на 2018-2019 навчальний рік

Освітній ступінь “бакалавр”

Кафедра корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Кафедра філософських дисциплін

Кафедра політології та соціології

Кафедра історії України

Кафедра всесвітньої історії

Кафедра германських мов і зарубіжної літератури

Кафедра іноземних мов

Кафедра англійської мови

Кафедра методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі

Кафедра екології

Освітній ступінь “магістр” (ІІ курс)

Спеціальність 032 Історія та археологія

Кафедра історії України, ІІІ семестр (екзамен)

Кафедра всесвітньої історії, ІІІ семестр (залік)

Спеціальність 052 Політологія

Кафедра політології, ІІІ семестр (екзамен)

Кафедра політології, ІІІ семестр (залік)