Глушковецький Анатолій Леонідович

декан історичного факультету
кандидат історичних наук, доцент

Народився 30 серпня 1982 року у селі Міцівці Дунаєвецького району Хмельницької області у сім’ї службовця та педагога.

У 1988 р. став першокласником. Під час навчання у школі виявив особливі здібності до вивчення гуманітарних дисциплін. Найбільші зацікавлення викликали історія, правознавство, географія та українська література. Систематично брав участь у шкільних та районних олімпіадах. У 1997 році став переможцем районної олімпіади з правознавства.

Після закінчення загальноосвітньої школи у 1999 р. вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Вже з другого курсу, під керівництвом кандидата історичних наук, доцента О.М. Федькова, він розпочав працювати над дипломною роботою на тему: “Вибори до І та ІІ Державних Дум Російської імперії на Поділлі”.

Одночасно захопився політологічною та соціологічною проблематикою. Під керівництвом кандидата філософських наук, доцента О.О. Городецького виконав наукову роботу “Міжцивілізаційний діалог у сучасному світі з позицій Третьої світової теорії Муаммара Каддафі”. Вона була визнана кращою на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт у м. Києві, а А.Л. Глушковецький нагороджений дипломом переможця та цінним подарунком посольства Лівії в Україні. З ініціативи організаторів конкурсу молодий дослідник єдиний серед студентського загалу був запрошений взяти участь у міжнародній науковій конференції присвяченій альтернативним моделям розвитку суспільства на початку ХХІ століття. Незабаром за результатами конференції вийшла перша наукова публікація.

Водночас, після перемоги в університетській олімпіаді А.Л. Глушковецький був делегований в Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини для участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з політології. За умов гострої конкуренції з понад 90 учасниками йому вдалося увійти в число призерів інтелектуальних змагань.

Важливою віхою вузівського життя та формування педагогічного досвіду стала навчально-педагогічна практика у дитячих таборах, яку проходив у Міжнародному дитячому центрі “Артек”.

Після успішного завершення навчання в Кам’янець-Подільському державному університеті у 2004 р. був рекомендований до вступу в аспірантуру. Певний час працював вчителем історії та географії Міцівецької загальноосвітньої школи, а згодом асистентом кафедри історії України рідної альма-матер.

Кандидатське дисертаційне дослідження “Вибори до Державних Дум і становлення парламентаризму в Російській імперії у 1906-1917 рр. (на матеріалах Подільської губернії)” виконував під керівництвом доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, заступника директора Інституту історії НАН України Олександра Петровича Реєнта.

Дисертація успішно захищена у квітні 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

З листопада 2007 р. А.Л. Глушковецький розпочав працювати асистентом кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін Кам’янець-Подільського державного університету, згодом був обраний на посаду старшого викладача, а у листопаді 2011 р. – доцента. У січні 2013 р. отримав атестат доцента кафедри історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін.

Історик продовжує наукові дослідження проблем парламентаризму у Російській імперії, зокрема фокусує увагу на регіональних особливостях виборчого процесу, передвиборної боротьби, діяльності депутатів у Державних Думах. Загалом науковий доробок налічує понад 70 праць наукового та науково-методичного характеру.

Упродовж 2016-2017 рр. був членом Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертації за спеціальністю «Історія України» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Працював заступником та відповідальним секретарем Приймальної комісії університету (2013-2019 рр.).

З 2019 р. виконує обов’язки декана історичного факультету.

Одружений. Виховує сина та доньку.