Графік освітнього процесу

Графік освітнього процесу історичного факультету
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
на ІI семестр 2020-2021 навчального року

денна форма навчання

заочна форма навчання