ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

Оголошуємо набір статей до збірника наукових праць «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки» (т. 29)

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямком «Історичні науки» (наказ МОН України №820 від 11.07.2016 р.). Видання зареєстроване у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.

Тематичні рубрики збірника наукових праць: всесвітня історія; методологія історії, історіографія та джерелознавство; середньовічна та ранньомодерна історія України; нова і новітня історія України. До друку приймаються також бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад’юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Редакційна колегія не розглядає статті описові та оглядові, а також такі, що не становлять загального інтересу й не містять значущих висновків. Кожна стаття обов’язково проходить перевірку на плагіат. Редколегія та незалежні рецензенти здійснюють внутрішнє та зовнішнє рецензування усіх статей та приймають остаточне рішення щодо їх публікації. Публікація відбувається з урахуванням дат подання статті та завершення рецензування. У результаті стаття може бути рекомендована до друку, повернена для доопрацювання або відхилена. В одному випуску можна публікувати не більше однієї статті одного автора. Редколегія залишає за собою право на редагування та скорочення статей. Передрук матеріалів збірника дозволяється лише з дозволу автора і редакції.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, текст літературно опрацьовано без повторень. Автор статті відповідає за достовірність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. 

Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ Завантажити

Статті надсилати до 15 вересня 2019 року в електронному варіанті.

Адреса редколегії: 32300 Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14, деканат історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Email: dec_history@kpnu.edu.ua або kob-1974@ukr.net

Контактний телефон: 067-951-65-26 (Олександр Борисович Комарніцький).