Методична література

Боровець І., Дубінський В., Паур І. Навчання історії в зарубіжній школі: навчальний посібник / за ред. д-ра іст. наук, проф. С.Копилова. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. 244 с. Завантажити

Дубінський В.А. Методика викладання історії в школі: навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів історичного факультету. К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2019. 88 с. Завантажити

Яковенко Г.Г. Методика навчання історії: навчально-методичний посібник. Харків: Видавництво ХНАДУ, 2017.  324 с. Завантажити