Наукові видання

 

Наукові праці Кам’янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історичні науки

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки 

Освіта на Поділлі

Проблеми дидактики історії: збірник наукових праць

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: науковий збірник