Навчальні плани факультету

Навчальні плани підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” 

денна форма навчання
2016 р.
  • спеціальності “Середня освіта (Історія)” Завантажити
  • спеціальності “Історія та археологія” Завантажити
  • спеціальності “Політологія” Завантажити
2015 р.
2013 р.

заочна форма навчання

2015 р.

Навчальні плани підготовки фахівців ОКР “Спеціаліст”

денна форма навчання

заочна форма навчання

Навчальні плани підготовки фахівців ОКР “Магістр”

денна форма навчання
1 рік

1,5 роки (2015)

1,5 роки (2016)

заочна форма навчання

1 рік