Матеріали наукових конференцій

АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ: збірник матеріалів IX Всеукраїнської студентської археологічної конференції Завантажити

КАМ’ЯНЕЦЬПОДІЛЬСЬКИЙ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ Завантажити

100-РІЧЧЯ ЗЛУКИ УНР ТА ЗУНР Завантажити

БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА НА ПОДІЛЛІ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ Завантажити

КОСТЬ СОЛУХА – ЛЮДИНА, ОСВІТНІЙ І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ Завантажити

НАУКОВІ СТУДІЇ УЧНІВ-СТАРШОКЛАСНИКІВ (Випуск 3)  Завантажити

АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ КОПИЛОВ : Особистість у вимірі епохи : Спогади. Дослідження Завантажити

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Кам’янець-Подільський, 17-18 травня 2012 р.  Завантажити

ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (до другої річниці Революції Гідності) Завантажити

ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА САМОВРЯДУВАННЯ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 РР. Завантажити

СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ  Завантажити

МАТЕРІАЛИ IV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ “НАУКОВИЙ ДІАЛОГ “СХІД-ЗАХІД”  Завантажити ч.1  Завантажити    ч.2 

ПЕРША РІЧНИЦЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ: ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  Завантажити

ВАЛЕНТИН ФЕРДИНАНДОВИЧ АСМУС: ОСОБИСТІСТЬ, ВЧЕНИЙ, МИСЛИТЕЛЬ Завантажити

ПЕРЕЯСЛАВXVII СТ. В ЕПІЦЕНТРІ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ УРЯДУ КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ Завантажити

ВІД ПЕРЕЯСЛАВА ДО ПОЛТАВИ: ПОЛІТИКА МОСКОВІЇ ЩОДО ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Завантажити

САМОВРЯДУВАННЯ У КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Завантажити

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ПОДІЛЛЯ

Завантажити

 ПЕТРО ДОРОШЕНКО: ОСОБИСТІСТЬ, ГЕТЬМАН, ПОЛІТИК

Завантажити

 ВОЄННІ КАМПАНІЇ НА ПОДІЛЛІ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ (ДО 360-РІЧЧЯ БАТОЗЬКОЇ БИТВИ)

Завантажити

 ГЕТЬМАН ПИЛИП ОРЛИК І ПЕРША УКРАЇНСЬКА КОНСТИТУЦІЯ

Завантажити

ВИЗНАЧАЛЬНІ ПОДІЇ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ ТА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.

Завантажити

 ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ: УРОКИ ТА ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Завантажити

ХРИСТИЯНСТВО В ІСТОРИЧНІЙ ДОЛІ УКРАЇНИ (до 1025-річниці Хрещення України-Руси )

Завантажити

КРАЇНИ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ В УМОВАХ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Завантажити

ГЕТЬМАН ПАВЛО ПОЛУБОТОК: ЛЮДИНА І ПОЛІТИК (ДО 360-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Завантажити

«РУССКИЙ МИР»: НОВІ РЕАЛІЇ СТАРОГО МІФУ

Завантажити

СОБОРНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Завантажити

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, ПОСТУП, ПЕРСПЕКТИВИ

Завантажити

СТУДЕНСТВО У ВИМІРІ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ

Завантажити

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА СЕРЕДИНИ XVII СТ.: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ

Завантажити