Новини

Конференція “Археологія & Фортифікація України” 2020
(пленарне засідання) 27.11.2020

 

Якубовський В.І.

Літописний Губин як археологічна пам’ятка і база проведення археологічних практик студентів-істориків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка