Плахтій Маріанна Петрівна

Заступник декана  з виховної та профорієнтаційної роботи
кандидат філософських наук, доцент

Народилась 12 лютого 1979 року у місті Кам’янець-Подільський. У 1996 році закінчила ЗОШ №10 із золотою медаллю. Із 1996 до 2001 року навчалась на фізико-математичному факультеті  Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету, який закінчила з відзнакою. З 2001 року працювала у технікумі Подільської аграрно-технічної академії на посаді  викладача інформатики.

З 2003 року – асистент кафедри філософських дисциплін Кам’янець-Подільського державного університету, а  із 2008 року –  старший викладач кафедри.

У  2005 – 2008  роках  навчалась  в  аспірантурі Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Логіка». У вересні 2008 року захистила достроково кандидатську дисертацію на тему: «Логіка в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: напрями розвитку» та  отримала науковий ступінь кандидата філософських наук. Вчене звання доцента кафедри філософських дисциплін присвоєно у 2012 році.

Наукові інтереси пов’язані з проблемами логіки, історії логіки України, філософії, екологічної етики. Забезпечує викладання курсів: «Філософія», «Логіка», «Філософія дидактики», «Екологічна етика», «Естетика».

Автор 86  наукових публікацій (із них 23 у фахових  виданнях), зокрема монографії «Логіка в Україні у другій половині ХІХ на початку ХХ століття: напрями розвитку» (2009р.).

За період  науково-педагогічної діяльності опубліковано наступні навчально-методичні посібники: «Логіка» (2008 р.), «Філософія: практикум для самостійної роботи студентів» (у співавторстві, 2010 р., 2012 р.), «Філософія: навчально-методичний посібник» (у співавторстві, 2013 р.), «Екологічна етика» (2014 р.), «Філософія здоров’я» (2016 р.).

З січня 2019 р. виконує обов’язки заступника декана історичного факультету з виховної та профорієнтаційної роботи.