Проблеми історії країн ЦСЄ

Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: збірник наукових праць

У збірник входять статті вітчизняних та зарубіжних фахових істориків, наукові інтереси яких пов’язані із дослідженням історії країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) та ролі й місця України у розвитку даного регіону.
Рекомендовано для науковців, викладачів ЗВО, студентів та всіх, хто цікавиться історією ЦСЄ.

Випуск 1 Випуск 2 Випуск 3 Випуск 4
Випуск 5 Випуск 6 Випуск 7