Публічна інформація

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка

Положення про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здабувачами вищої освіти Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про академічну мобільність студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Кодекс академічної доброчесності Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Норми часу для планування і обліку основних видів методичної, наукової та організаційної роботи науково-педагогічних працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про порядок проведення прямих таємних виборів студентів до колегіальних органів управління та органів громадського самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про студентське самоврядування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка