Сулятицька Тетяна Василівна

заступник декана з навчальної роботи та забезпечення якості вищої освіти
кандидат філософських наук, доцент

Народилася 30 листопада 1979 року в смт. Буштино Тячівського району Закарпатської області.

У 2001 році закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  в 2006 році закінчила з відзнакою Національний університет державної податкової служби за спеціальністю “Фінанси”.

З 2007 року асистент, 2011 – старший викладач, 2014 – доцент кафедри філософських дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

В червні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Міжкультурна взаємодія в інформаційному суспільстві: комунікативний аспект” в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

З квітня 2013 року виконує обов’язки заступника декана з навчально-методичної роботи. Має 45  публікацій (33 наукового та 12 навчально-методичного характеру, в тому числі 14 публікацій у фахових виданнях, 3 навчально-методичні посібники, 7 методичних рекомендацій, 1 монографія). Наукові інтереси пов’язані з філософською антропологією, філософією культури, інформаціональним суспільством, міжкультурною взаємодією, питаннями працевлаштування за фахом випускників ВНЗ, філософією права.

Підготувала методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів історичного факультету з дисциплін: “Історія зарубіжної філософії”, “Історія філософії в Україні”; методичні рекомендації з курсу “Етика”, “Естетика”, “Етикет і культура спілкування” для студентів денної та заочної форм навчання; 3 навчально-методичних посібника “Філософія»” (у співавторстві), “Філософія” (у співавторстві), “Чинники успішного працевлаштування за фахом”, “Методичні рекомендації для підготовки семінарських занять з філософії студентам денної форми навчання” (у співавторстві).