Вступнику

Шановні учні випускних класів!

Сьогодні перед Вами постає нелегкий вибір: з якою професією пов’язати власну долю та який заклад вищої освіти для цього обрати. Адже університет відіграє роль стартового майданчика для реалізації ваших мрій і талантів. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка надає можливість для багатогранного розвитку особистості. Першість серед його факультетів вже не одне десятиліття зберігає історичний, що став альма-матер для успішних вчених-істориків. Серед них: директор Інституту історії України НАН України, академік В. Смолій, ректор Рівненського державного гуманітарного університету, професор Р.Постоловський, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор В. Степанков, доктори історичних наук, професори Л.Баженов, В.Лозовий, П.Гай-Нижник, О.Григоренко, О.Завальнюк, А.Філінюк та ін. Сьогодні факультет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями: “Історія”, “Історія та правознавство”, “Історія та археологія”, “Політологія” та “Архівознавство”. Здобувши фах історика, археолога, а згодом – магістра історії та магістра-архівіста, Ви зможете працевлаштуватися учителем історії і правознавства, викладачем суспільно-гуманітарних дисциплін; викладачем історичних дисциплін у закладах вищої освіти, працівником історичних, історико-краєзнавчих та інших музеїв, співробітником історичних та інших архівів, консультантом і референтом у держадміністраціях, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, службовцем правоохоронних органів, працівником туристичних агенцій. Випускники  спеціальності «Політологія» зможуть працевлаштуватися політологом, політичним оглядачем, експертом із суспільно-політичних питань, консультантом в органах державної влади, фахівцем із зв’язків з громадськістю і пресою, PR-технологом, науковим співробітником, викладачем суспільно-гуманітарних дисциплін, керівником відділів центральних та місцевих органів державної влади. Кафедрами історичного факультету систематично проводяться студентські наукові конференції регіонального, всеукраїнського й міжнародного рівня. На факультеті діють різноманітні наукові та спортивні гуртки. Теоретичне навчання тісно пов’язане з практичною підготовкою – проводиться археологічна, архівно-музейна, юридична, педагогічна, політологічна та інші практики. Студентське життя сповнене різноманітними святами та конкурсами, турнірами з КВК організованими студентським самоврядуванням. 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»
014  Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Історія та правознавство)
032 Історія та археологія
052 Політологія

Освітній ступінь «МАГІСТР»
014 Середня освіта (Історія)

032 Історія та археологія (Історія)
032 Історія та археологія (Архівознавство)
052 Політологія

КОНТАКТНІ ДАНІ

Приймальня ректора:

тел. (03849) 3-05-13

Email: post@kpnu.edu.ua

Деканат історичного факультету:

тел. (03849) 7-62-23

Email: dec_history@kpnu.edu.ua

Приймальна комісія університету:

тел. (03849) 3-06-01, (093) 0251004, (098) 2237287

Email: pk_kpnu@kpnu.edu.ua

Web-site: vstup.kpnu.edu.ua

Сайт університету www.kpnu.edu.ua

Історичний факультет радий бачити Вас у лавах своїх студентів!!!