Вступнику

Шановні учні випускних класів!

Сьогодні перед Вами постає нелегкий вибір: з якою професією пов’язати власну долю та який заклад вищої освіти для цього обрати. Адже університет відіграє роль стартового майданчика для реалізації ваших мрій і талантів. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка надає можливість для багатогранного розвитку особистості. Першість серед його факультетів вже не одне десятиліття зберігає історичний, що став альма-матер для успішних вчених-істориків. Серед них: директор Інституту історії України НАН України, академік В. Смолій, ректор Рівненського державного гуманітарного університету, професор Р.Постоловський, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор В. Степанков, доктори історичних наук, професори Л.Баженов, В.Лозовий, П.Гай-Нижник, О.Григоренко, О.Завальнюк, А.Філінюк та ін. Сьогодні факультет здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями: “Історія”, “Історія та правознавство”, “Історія та археологія”, “Політологія” та “Архівознавство”. Здобувши фах історика, археолога, а згодом – магістра історії та магістра-архівіста, Ви зможете працевлаштуватися учителем історії і правознавства, викладачем суспільно-гуманітарних дисциплін; викладачем історичних дисциплін у закладах вищої освіти, працівником історичних, історико-краєзнавчих та інших музеїв, співробітником історичних та інших архівів, консультантом і референтом у держадміністраціях, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, службовцем правоохоронних органів, працівником туристичних агенцій. Випускники  спеціальності «Політологія» зможуть працевлаштуватися політологом, політичним оглядачем, експертом із суспільно-політичних питань, консультантом в органах державної влади, фахівцем із зв’язків з громадськістю і пресою, PR-технологом, науковим співробітником, викладачем суспільно-гуманітарних дисциплін, керівником відділів центральних та місцевих органів державної влади. Кафедрами історичного факультету систематично проводяться студентські наукові конференції регіонального, всеукраїнського й міжнародного рівня. На факультеті діють різноманітні наукові та спортивні гуртки. Теоретичне навчання тісно пов’язане з практичною підготовкою – проводиться археологічна, архівно-музейна, юридична, педагогічна, політологічна та інші практики. Студентське життя сповнене різноманітними святами та конкурсами, турнірами з КВК організованими студентським самоврядуванням. 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освітній ступінь «БАКАЛАВР»
014  Середня освіта (Історія)
014 Середня освіта (Історія та правознавство)
032 Історія та археологія
052 Політологія

КОНТАКТНІ ДАНІ

Приймальня ректора:

тел. (03849) 3-05-13

Email: post@kpnu.edu.ua

Освітній ступінь «МАГІСТР»
014 Середня освіта (Історія)

032 Історія та археологія (Історія)
052 Політологія

Деканат історичного факультету:

тел. (03849) 7-62-23

Email: dec_history@kpnu.edu.ua

Web-site: vstup.kpnu.edu.ua

Сайт університету www.kpnu.edu.ua

Приймальна комісія університету:

тел. (03849) 3-06-01, (093) 0251004, (098) 2237287

Email: pk_kpnu@kpnu.edu.ua

Історичний факультет радий бачити Вас у лавах своїх студентів!!!