Захист докторської дисертації

Новини факультету

10 квітня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся захист докторської дисертації випускником історичного факультету, докторантури кафедри історії України, проректором Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії Юрієм Васильовичем Телячим. Тема дослідження: “Участь української літературно-мистецької інтелігенції в національно-культурному відродженні (1917-1921 рр.)” (спеціальність 07.00.01 – історія України).

Науковий консультант: доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України В.М. Даниленко.

Офіційні опоненти:

доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України О.П. Реєнт, Інститут історії України НАН України, заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу історії України ХІХ-початку ХХ століття (професор кафедри історії України К-ПНУ імені Івана Огієнка);

доктор історичних наук, професор І.М. Романюк, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри історії та культури України;

доктор історичних наук, професор І.С. Зуляк, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри стародавньої і середньовічної історії.

У роботі ради брали участь викладачі факультету: доктори історичних наук, професори Л. Баженов, О. Завальнюк і В. Прокопчук.