ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ-АРХЕОЛОГІВ ІЗ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА «МЕЖИБІЖ»

Новини факультету

27 травня на історичному факультеті відбулася гостьова лекція фахівців-археологів Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» (директор – український історик, археолог, пам’яткоохоронець, випускник К-ПНУ Олег Погорілець).

Студенти та науково-педагогічні працівники факультету з великою зацікавленістю прослухали лекцію завідувача сектору археології ДІКЗ «Межибіж» Віктора Вєтрова на тему «Сучасні методи археологічних досліджень Меджибізької фортеці».

На початку зустрічі Віктор Сергійович коротко охарактеризував споруди фортеці, а далі розлого розповів про об’єкти археологічних досліджень, які охоплюють періоди, починаючи від раннього палеоліту і, закінчуючи періодом, коли українські землі перебували в складі Речі Посполитої. Зокрема, лектор зупинився на таких складниках: розрізи і схеми розкопів; стратиграфічні поховання на подвір’ї фортеці; методи археологічних досліджень, зокрема, геофізичний, петрографія, археозоологія; фіксація рівня закладки і хронологічне картографування, хронологічне 3D-моделювання архітектурно-фортифікаційних об’єктів; музеєфікація підземних об’єктів; комплекс артефактів (прикраси, зброя, амуніція, нумізматичні джерела); моделі історичних реконструкцій архітектурно-фортифікаційних об’єктів тощо.

Науковий співробітник заповідника «Межибіж», випускник історичного факультету К-ПНУ Олександр Надвірняк виступив із ґрунтовними презентаціями «Меджибіж археологічний: від нижнього палеоліту до раннього модерну» і «Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» – регіональний центр дослідження історії України І тис. н.е.». Олександр Васильович високо оцінив пошукову роботу студентів історичного факультету Руслана Атаманчука, Юрія Павлинського, Валерії Свідніцької, які щорічно беруть участь в археологічних дослідженнях у фортеці.

Олег Надвірняк презентував проєкт «Тера Амадока» – UA; розповів про римські військові дипломи, нумізматичні джерела, римські імпорти в межиріччі Дністра та Південного Побужжя  тощо; продемонстрував каталог «Казанки типу Хеммоор з території України», який побачив світ влітку 2023 р. під грифом Інституту археології НАН України та Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» (автори – Олег Погорілець, Олег Надвірняк і Олег Петраускас, кандидат історичних наук, завідувач відділом археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України).

Олександр Комарніцький,
гарант ОПП «Історія» другого (магістерського) рівня
зі спеціальності 032 Історія та археологія,
доктор історичних наук, професор