Наукові заходи на історичному факультеті

21-22 травня 2015 року на історичному факультеті спільно з Інститутом історії України НАН України проведено круглий стіл і семінар. Так, 21 травня темою круглого столу було: “Ранньомодерна історія України: проблеми термінології та уніфікації понятійного апарату”. Серед присутніх: провідні наукові співробітники Дмитро Вирський, Тарас Чухліб (м. Київ), доктори історичних наук, професори Валерій Степанков, Анатолій Філінюк; Олексій Струкевич (м. Вінниця), Олена Бачинська (м. Одеса); кандидат історичних наук, доцент Володимир Газін, кандидати історичних наук, старші наукові співробітники В’ячеслав Станіславський (м. Київ, випускник історичного факультету), Ольга Ковалевська (м. Київ), Борис Черкас (м. Київ), науковий співробітник Олеся Жданович (м. Київ), старші викладачі Олександр Юга та Володимир Верстюк, викладач Сергій Калуцький, аспірантка Національного університету імені Тараса Шевченка Марія Ковальчук (м. Львів).

Круглий стіл вітальним словом відкрив ректор університету Сергій Копилов.

22 травня проведено семінар з історії Криму: “Політичні союзи Війська Запорозького та Кримського ханства: витоки, реалізація, наслідки”. У його роботі брали участь і закордонні історики: кандидат історичних наук, головний науковий співробітник Інституту археології ім. А. Халікова АН Республіки Татарстан Іскандер Ізмайлов (м. Казань, Росія) і науковий співробітник Інституту історії Академії наук Молдови Євген Черненкій (м. Кишинів, Республіка Молдова). Також перед присутніми виступили: доктор історичних наук, завідувач відділу теорії і історії археографії та споріднених джерелознавчих наук Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України Віктор Брехуненко (м. Київ) і аспірант Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича Віталій  Калініченко (м. Чернівці).

Учасники наукового форуму відвідали Старе місто та краєвиди в районі Бакоти.