Робота спеціалізованої вченої ради

15 січня 2016 р. у залі засідань вченої ради К 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулися захисти дисертацій:

Майор Ростислав на тему “Український національний рух на Закарпатті: генеза, розвиток і характерні риси (1848-1919 рр.)”.

Науковий керівник – Степанков В.С., доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Офіційні опоненти:

Добржанський О.В., доктор історичних наук, професор кафедри історії України (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).

Райківський І.Я., доктор історичних наук, доцент кафедри історії України (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника).

Людмила Левандовська на тему: “Українські культурно-освітні товариства Перемишля як чинник громадсько-політичного життя Галичини (1867-1939 рр.)”.

Науковий керівник – Філінюк Анатолій Григорович доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Офіційні опоненти:

Баженов Л.В., доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії, академік УАІН, директор центру дослідження Поділля (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).

Чорновол І.П., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, керівник Центру регіональної історії Галичини (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України).

Роботи подані на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.