V Всеукраїнська археологічна студентська конференція

Новини факультету

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ІВАНА ОГІЄНКА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

16-18  травня 2016 року на базі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбудеться V Всеукраїнська археологічна студентська конференція “Археологічні дослідження в Україні: здобутки і перспективи”.

Планується робота за такими напрямками:

  • персоналії та методика археології;
  • археологія первісності та раннього залізного віку;
  • археологія ранніх слов’ян;
  • археологія давньоруського часу та пізнього середньовіччя.

Матеріали конференції будуть опубліковані у формі наукового збірника.

Заявку на участь у роботі конференції, текст доповіді або повідомлення в електронному варіанті просимо надсилати до 15 квітня 2016 року на адресу: Email: arch_konf@ukr.net; або у роздрукованому вигляді разом з магнітним носієм на адресу оргкомітету: 32301 м. Кам’янець-Подільський, вул. Татарська, 14. Деканат історичного факультету; конт. тел.: 8-03849-2-50-57; довідки за телефонами: 0674246779; 0674243907; 0993408875.

Вимоги до оформлення статей у науковий збірник:

Текст, обсягом до 6 сторінок,  (плюс 2-3 ілюстрації) друкується 14 шрифтом Times New Roman Cyr (редактор MS Word 7.0 і вище), формату А4. Інтервал 1,5. Поля зверху та знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа – 15 мм. Посилання на використані джерела в тексті робляться за зразком: [2, с. 364-367; 5, с. 127]. Список літератури по алфавіту. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі TIF (IBM PC) або JPEG. Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис. ».

Ініціали та прізвища автора(ів) друкуються зверху, праворуч, курсивом; нижче через 1,5 інтервалу посередині – назва статті великими друкованими літерами; в кінці через два інтервали симетрично до тексту заголовок “Список використаних джерел”.

До тексту додаються відомості про автора та наукового керівника (П.І.Б., назва вищого навчального закладу, факультет, курс, посада, службова та домашня адреса, телефон, E-mail тощо).

Зразок оформлення тексту

Олексенко В.П.

Кам’янець-Подільський національний

університет імені Івана Огієнка

 

АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ СЕРЕДНЬОГО ПОДНІСТРОВ’Я

Анотація…

Ключові слова…

Текст статті …

Список використаних джерел

1.

Summary …

Key words: …

Відомості про автора (авторів)….                                                                                                 

 

                                               ОРГКОМІТЕТ

ГУЦАЛ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ