Захист кандидатських дисертацій

Новини факультету

26 лютого 2016 р. в залі засідань вченої ради К 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулися захисти кандидатських дисертацій:

Ткача Сергія на тему: “Політичні партії та організації в суспільному житті Подільської губернії на початку ХХ ст.” за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Філінюк А.Г., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Офіційні опоненти:

Гирич І.Б., доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу джерелознавства нової історії України Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

Магась В.О., кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільних наук Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова.

Максимова Олександра на тему: “Житомирський окружний суд у системі реалізації реформи 1864 року в Правобережній Україні” за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Кордон М.В., кандидат історичних наук, доцент Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Офіційні опоненти: 

Філінюк А.Г., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Кругляк М.Е., кандидат історичних наук, доцент кафедри гцманітарних і соціальних наук Житомирського державного технологічного університету.