Захисти кандидатських дисертацій

Новини факультету

30 червня 2016 року в залі засідань вченої ради К 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулися захисти дисертацій:

Бачинської Олесі на тему: “Розвиток видовищних форм мистецтва в Українській Державі гетьмана Павла Скоропадського: історичний аспект”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Науковий керівник – Трубчанінов С.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Офіційні опоненти: Телячий Ю.В., доктор історичних наук, професор кафедри суспільних дисциплін, проректор з науково-педагогічної роботи (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія); Герасимов Т.Ю., кандидат історичних наук, докторант кафедри історії та культури України (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського).

Оліпер Світлани на тему: “Громадсько-політичне життя польської меншини Правобережної України 90-х рр. ХІХ – ХХ століття”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Науковий керівник – Баженов Л.В., доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка). Офіційні опоненти: Ярмошик І.І., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства (Житомирський державний університет імені Івана Франка); Рекрут В.П., кандидат історичних наук, заступник директора (Вінницька філія центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України).

З дисертаціями та авторефератами можна ознайомитися у читальному залі наукової бібліотеки історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.