Захист кандидатських дисертацій

7 жовтня 2016 р. в залі засідань вченої ради К 71.053.01 у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка відбулися захисти кандидатських дисертацій 

Бернацького Віктора Руслановича на тему: “Релігійні об’єднання Волині – Житомирщини в умовах більшовицького режиму 1920-1930-х рр.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидати історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Шеретюк В.М., кандидат історичних наук, доцент, Рівненський державний гуманітарний університет, доцент кафедри історії України. Офіційні опоненти: Марчук В.В., доктор історичних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів; Блажевич Ю.І., кандидат історичних наук, доцент, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, старший викладач кафедри суспільних дисциплін

та

захист дисертації Щура Сергія Анатолійовича (випускник історичного факультету) на тему: “Проблема насилля в суспільно-політичній думці та політичних практиках Наддніпрянської України в 1870-х рр. – на початку ХХ ст.”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидати історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

Науковий керівник – Федьков О. М., кандидат історичних наук, доцент, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, доцент кафедри історії України. Офіційні опоненти: Шандра В.С., доктор історичних наук, професор, Інститут історії України НАНУ, старший науковий співробітник відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст.; Магась-Демидас Ю. І., кандидат історичних наук, доцент, Житомирський державний університет імені І. Франка, доцент кафедри спеціальних історичних дисциплін та правознавства.

З дисертаціями та авторефератами можна ознайомитися у читальному залі наукової бібліотеки історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.